Installationsvillkor av värmepump

Här får du en övergripande förklaring av vad som ingår i en standardinstallation av en värmepump och vad som förväntas av dig som kund.

Innedel placeras så optimalt som möjligt. Utedelen placeras max 1,5 m från marknivå. Håltagningar i trä, tegel eller leca. (ett hål per innedel gäller). Tätning av genomföringshål. (Fasadskador ersätts ej) Vid håltagning i betong, eternit eller puts gäller överenskommelse direkt med installatör alt. håltagningsfirma. Genomgång för driftsättning görs tillsammans med kund. Grovstädning ingår.

Noteringar:

 • Jordat uttag måste finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen beroende på märke och modell.
 • Tänk på att ha installationsplatsen skottad och undanplockad.
 • Behövs något utöver vad som ingår i standardinstallationen kommer vi överens om detta innan påbörjat arbete.
 • Markstativ (+1000kr)
 • Wi-Fi (+2000kr)

Vid ROT-avdrag behövs:

 • Ditt personnummer.
 • Din fastighetsbeteckning.
 • Gärna din/er E-mail för fakturautskick.

Att tänka på:

 • Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum.
 • Huset måste vara äldre än 5 år.
 • Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?

Följande material ingår:

 • Rörlängd om max 5 meter (gäller per innedel).
 • Täckkanaler om max. 5 meter (gäller per innedel).
 • Väggkonsol för utomhusdel.
 • 4st Vibrationsdämpare i gummi.
 • Dräneringsslang för kyldrift.
 • Styrkabel mellan inne/utedel.

Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen har Malmö Kyl & Värme Service AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.