Värmepumpar

Kort beskrivning om Luft/Luft och Luft/Vatten värmepumpar
Våra Luft/Luft värmepumparVåra Luft/Vatten värmepumpar

Luftvärmepumpar

I denna kategori finns två olika typer av värmepumpar: Luft/Luft och Luft/VattenLuft/luft värmepumpar fungerar både som uppvärmare och som avkylare vilket gör den praktisk i hus som behöver båda delar. Luft/vatten värmepumpar använder samma teknik men applicerar värmen i vattenelementen som finns i huset istället för direkt i luften.

Skillnaden mellan Luft/Luft och Luft/Vatten värmepumpar

Både luft/luft värmepumpar och luft/vatten värmepumpar tar värmen ur uteluften. Skillnaden är att luft/luft värmepumpar producerar värme som sprids i huset med den cirkulerande inomhusluften, medan luft/vatten värmepumpar kopplas direkt till husets vattenburna system: radiatorer, golvvärme och varmvatten. Luft/luftvärmepumpar kan inte producera varmvatten, men kan däremot reverseras och användas för att kyla inomhusluften – luftkonditionering.

Hur stor värmepump ska man ha?

Ett antal huvudfaktorer spelar in för att kunna tala om dimensionering; uppvärmningsyta, planlösning och hur mycket värme som smiter ut från huset.

Med normal takhöjd (2.20-2.40m), relativt öppen planlösning, bra isolering (ca. 40cm i vägg, ca. i 50-60cm tak) och täta fönsterglas (3-glas) kan vara lagom med att få in 40 Watt värme per kvadratmeter (40W/m²) vad gäller luft-luft värmepump. Gällande luft-vatten värmepump är det lite mer komplext då olika hushåll även förbrukar olika mycket tappvatten, samt att vatten är ett trögare material att värma. Utgå ifrån att det behövs cirka 50 Watt värme per kvadratmeter (50W/m²) (1000 W = 1 kW).

Luft/Luft värmepump

Luft/Luft värmepump utvinner energi från utomhusluften. Denna energi som omvandlas till värme eller kyla som sprids inomhus med hjälp av en fläkt.

Luft/Luft värmepump kan inte producera varmvatten och är ett komplement till annan uppvärmning.

Luft/Vatten värmepump

Luft/Vatten värmepump hämtar energi från utomhusluften. Energin omvandlar till värme som överförs till husets element eller golvvärme.

Luft/Vatten värmepump producerar även det varmvatten som du får ut i vattenkranen. Varmvattnet lagras i värmepumpens varmvattenberedare, vilket innebär att varmvatten alltid finns redo när du behöver det.

Våra Luft/Vatten värmepumpar ger dig ett heltäckande värmesystem.